Veritas Ersatzeisen Einhandhobel

   Art.-Nr. HWZ-VBPE

   € 28,20 (inkl. 20.00% MWSt.)
   (€ 23,50 exkl. MWSt.)
   Veritas Blockhobel DX60 HWZ-VDX60 € 198,36
   Veritas Simshobel HWZ-VSHM € 237,60
   Veritas Einhandhobel HWZ-VBP € 165,60
   Veritas Einhandhobel Low Angle HWZ-VBPL € 165,60
   Veritas Ersatzeisen Einhandhobel HWZ-VBPE € 28,20
   Veritas Bankhobel #4 HWZ-VBP40 € 258,00
   Veritas Bankhobel #4-1/2 HWZ-VBP45 € 282,00
   Veritas Bankhobel #5-1/4 HWZ-VBP52 € 297,60
   Hobelmesser A2 Veritas Bankhobel #4 HWZ-VBP40E € 47,88
   Veritas Schabhobel flach HWZ-VSPG € 88,56
   Veritas Schabhobel rund HWZ-VSPR € 88,56
   Veritas Schabhobel konkav HWZ-VSPK € 96,96